facebook   twitter  youtube  linkedin instagram
Luni, 01.04.2019 - 15:53

A 20-a reuniune a Grupului de Lucru LEADER: Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3

În perioada 21 - 22 martie 2019, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, a organizat la Sibiu, întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica  Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, persoane cu responsabilități în cadrul DGDR-AM PNDR, AFIR, și reprezentanți ai GAL-urilor.

IMG 20190408 WA0001

În cadrul evenimentului s-au dezbătut subiecte care au vizat:

  • Acreditarea furnizorilor de servicii sociale;
  • Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
  • Finanțarea serviciilor prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală;
  • Implementarea proiectelor de servicii și a proiectelor mixte;
  • Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2;
  • Promovarea bunelor practici agricole, incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020, pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri;
  • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
  • Stadiul implementării SDL - premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL din Regiunea Centru;
  • Clarificări privind implementarea sM. 19.2 și  sM. 19.4.

Reprezentanta Ministerului Muncii și Justiției Sociale a oferit informații privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor sociale în cadrul proiectelor de infrastructură socială prin Strategiile de dezvoltare locală (SDL) - sublinind rolul și importanța creării și serviciilor sociale destinate categoriilor vulnerabile din mediul rural.

De asemenea, au fost prezentate exemple de servicii sociale care pot fi dezvoltate în comunitățile rurale care să răspundă nevoilor reale ale persoanelor / categoriilor sociale aflate în situații de risc social.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute subiecte care au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin SDL elaborate de GAL-uri, și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale, precum și alte modificări privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

IMG 20190408 WA0007

Totodată, reprezentanții – Serviciului LEADER și Investiții nonagricole din cadrul DGDR AM PNDR precum și AFIR au prezentat “Finanțarea serviciilor și proiectelor mixte prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală”.

 Proiectele de servicii care presupun organizarea de evenimente instruiri, formare profesională, informare, consiliere etc. vor fi gestionate ca proiecte de servicii, fiind doar operațiuni necorporale iar proiectele mixte (investiții și servicii) care presupun înființarea de grupuri și organizații de producători,elaborarea de studii și investiții în zonele rurale, proiecte de cooperare vor fi gestionate ca proiecte de investiții – existența unei componente de investiții conducând la obligația menținerii obiectivelor investiției.

În ceea ce privește Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2”, reprezentanții AFIR au oferit informații cu privire la termenele de implementare, depunere și efectuare a plății finale a celor trei contracte de finanțare subsecvente pe care GAL trebuie să le încheie cu AFIR în vederea asigurării continuității funcționării GAL.

Reprezentantul GAL Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a prezentat proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”  2017 – 2022 care prevede investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi.

GAL-urile care au incluse in SDL măsuri dedicate tinerilor fermieri trebuie să cunoască faptul că în cazul beneficiarilor acestei măsuri cu proiecte ce presupun exploatații agricole și vizează creșterea animalelor, planul de afaceri prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții nonagricole au oferit informații recente privind condițiile de accesare a submăsurii 19.3 - componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând anumite aspecte aferente acestei submăsuri, precum și stadiul implementării SDL-urilor din Regiunea Centru.

Un moment aparte pentru GAL-urile prezente a fost premierea în cadrul GLL-ului a GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL privind gradul de contractare și gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile din Regiunea Centru. 

În plus, în cadrul GLL, reprezentantul GAL Curbura Carpaților a prezentat un proiect inovativ ”Condus preventiv – conștientizare, responsabilizare, prevenție” realizat prin GAL Curbura Carpaților, jud. Brașov, care are ca obiective realizarea cursurilor de condus defensiv pe 4 module cu grad progresiv de dificultate, crearea a 3 locuri de muncă și promovare prin organizarea de evenimente promoționale.

În perioada aprilie – iunie 2019 vor mai fi organizate 4 GLL.

În acest sens, GAL-urile sunt invitate să transmită propuneri scrise, la adresele de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., privind tematici/subiecte de interes de abordat în cadrul viitoarelor GLL și care să conducă la sprijinirea implementării SDL-urilor.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Sibiu pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente sau accesând:

https://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/430-intalnirea-gll-sibiu-21-22-martie-2019.html


Calendar

Septembrie 2019
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL