facebook   twitter  youtube  linkedin instagram
Joi, 07.03.2019 - 16:28

A 18-a reuniune a GL LEADER: Infrastructură socială, măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3

În perioada 27 - 28 februarie 2019, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din cadrul Autorității de Management pentru PNDR, a organizat la Olănești întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) cu tematica  Infrastructură socială, Măsuri de servicii și Cooperare – sM 19.3.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, persoane cu responsabilități în cadrul DGDR-AM PNDR, AFIR și reprezentanți ai GAL-urilor.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute subiecte care au vizat:

  • Promovarea bunelor practici agricole pentru beneficiarii măsurilor de sprijinire a tinerilor fermieri incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor finanțate prin PNDR 2014-2020;
  • Implementarea proiectelor de servicii și a proiectelor mixte;
  • Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2;
  • Acreditarea furnizorilor de serviciii sociale;
  • Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;
  • Varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală;
  • Stadiul implementării SDL - premierea GAL-urilor cu rezultate foarte bune în implementarea SDL din Regiunile Sud Vest și Vest;
  • Clarificări privind implementarea sM. 19.2 și  sM. 19.4.

Reprezentantul GAL "Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor" a prezentat proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”  2017 – 2022 care prevede investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi. GAL-urile care au incluse în Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL) măsuri dedicate tinerilor fermieri trebuie să cunoască faptul că beneficiarii acestor măsuri care au proiecte ce presupun exploatații agricole și vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu.

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole au prezentat Finanțarea serviciilor și proiectelor mixte prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Localâ.

Proiectele de servicii care presupun organizarea de evenimente instruiri, formare profesională, informare, consiliere etc. vor fi gestionate ca proiecte de servicii, fiind doar operațiuni necorporale iar proiectele mixte (investiții și servicii) care presupun înființarea de grupuri și organizații de producători, elaborarea de studii și investiții în zonele rurale, proiecte de cooperare vor fi gestionate ca proiecte de investiții – existența unei componente de investiții conducând la obligația menținerii obiectivelor investiției.

GLL OLANESTI 4

În cadrul evenimentului au fost dezbătute subiecte care au vizat rolul proiectelor de infrastructură socială implementate prin SDL elaborate de GAL-uri, și necesitatea derulării acestora în comunitățile rurale,  oportunitatea accesării de fonduri prin intermediul POCU 2014-2020, clarificarea unor aspecte printre care și indicatorul de rezultat care vizează numărul de persoane care beneficiază de servicii sociale, pentru a facilita implementarea acestor tipuri de proiecte precum și alte modificări privind condițiile specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2;

GLL OLANESTI 5

Reprezentanții DGDR AM PNDR – Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole au susținut prezentat de asemenea condițiile de accesare a sM 19.3 componenta B, în actuala perioadă de programare, clarificând totodată anumite aspecte cu privire la eligibilitatea cheltuielilor aferente acestei submăsuri. 

În ceea ce privește ”Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2”, reprezentanții AFIR au oferit informații cu privire la termenele de implementare, depunere și efectuare a plății finale a celor trei contracte de finanțare subsecvente pe care GAL trebuie să le încheie cu AFIR în vederea asigurării continuității funcționării GAL.

În plus, în cadrul GLL, au fost premiate GAL-urile cu rezultate foarte bune în implementarea SDL privind gradul de contractare și gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile, din Regiunile: Sud Vest și Vest. 

Până în luna iunie 2019 vor fi organizate 6 GLL.

În acest sens, GAL-urile sunt invitate să transmită propuneri de tematici/subiecte de interes, în scris, (la adresele de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)  care vor fi abordate la viitoarele GLL și care să sprijine implementarea SDL-urilor.

Agenda evenimentului și prezentările susținute în cadrul întâlnirii Grupului de Lucru LEADER, organizat la Olănești pot fi găsite pe site-ul www.rndr.ro, secțiunea Evenimente: https://www.rndr.ro/evenimente-rndr/intalniri-grupuri-leader/item/416-intalnirea-gll-de-la-baile-olanesti-27-28-februarie-2019.html


Calendar

Iulie 2019
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

newsletter rndr2017

newsletter english version

Positive SSL